Retningslinjer

Alle gruppene kan to ganger i året søke om støtte etter gjeldende retningslinjer.Søknadsfrister er 1. april og 1. oktober. Søknadene blir behandlet og vedtak om støtte blir tatt i Arbeidsutvalget på styremøtet i april og oktober. Tildelt støtte utbetales innen 15. mai og 15. november.

Stipend.pdf